Zgłoszenie do artykułu: Aura

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Aura

Data powstania:

maj 1975

Data rozwiązania:

1984

Informacje

Grupa wokalna utworzona w maju 1975 r. w Warszawie w składzie: Bronisław Kornaus, Marek Niedzielko, Ludmiła Zamojska (byli członkowie zespołu Partity) i Ewa Jurkiewicz, którą wkrótce zastąpiła Elżbieta Brzega, a potem Ewa Sośnicka. W czerwcu 1975 r. wyjechała na koncerty do Paryża. Po powrocie do kraju dokonała pierwszych nagrań radiowych.

Towarzyszyła na estradzie i w nagraniach wielu solistom, m.in.: Romanowi Gerczakowi, Ewie Kuklińskiej, Alicji Majewskiej, Maryli Rodowicz, Irenie Santor. Samodzielnie zrealizowała kilka recitali TV, występowała w wielu okazjonalnych programach estradowych i telewizyjnych w kraju, a także w NRD, Czechosłowacji i ZSRR. W 1984 r. rozwiązała się[1].

Bibliografia