Królowie życia

Zgłoszenie do artykułu: Królowie życia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Kombi

główny wykonawca

Łosowski, Sławomir

główny wykonawca

instrumenty klawiszowe

Pluta, Jan

główny wykonawca

perkusja

Skawiński, Grzegorz

główny wykonawca

gitara, wokal

Tkaczyk, Waldemar

główny wykonawca

gitara basowa

Sylwin, Jacek

producent

Tomaszewski, Tomasz

fotografie

Karaszewski, Zbigniew

projekt graficzny

Ślusarczyk, Marian

realizacja dźwięku

Osiński, Tomasz

realizacja dźwięku

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.kppg.waw.pl
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 26.06.2016].

3. 

http://www.polskirock.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 26.06.2016].