Ja pana w podróż zabiorę

Zgłoszenie do artykułu: Ja pana w podróż zabiorę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Jackowska, Olga

główny wykonawca

wokal

Pospieszalski, Marcin

główny wykonawca, aranżacja

perkusja, instrumenty klawiszowe, kontrabas, skrzypce

Pospieszalski, Mateusz

główny wykonawca

akordeon, klarnet basowy, perkusja, saksofon, wokal

Urbaniak, Armand

fotografie

Popiel, Witold

projekt graficzny

Sudnik, Tadeusz

realizacja dźwięku, mix

Guziołek-Tubelewicz, Ewa

mastering

Karaśkiewicz, Grażyna

kierownictwo produkcyjne

Kłosek, Piotr

projekt graficzny

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.polskirock.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 17.07.2016].

3. 

http://kora.org.pl
Oficjalna strona internetowa Kory [odczyt: 17.07.2016].