Posłuchaj, to do ciebie

Zgłoszenie do artykułu: Posłuchaj, to do ciebie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Kult

główny wykonawca, mastering

Kazik

główny wykonawca

wokal, saksofon altowy, perkusja, programowanie, instrumenty klawiszowe

Grudziński, Janusz

główny wykonawca

instrumenty klawiszowe, gitara, wiolonczela, wokal

Joriadis, Konstanty

główny wykonawca

instrumenty klawiszowe, instrumenty klawiszowe, trąbka

Kisieliński, Tadeusz

główny wykonawca

perkusja

Szanajca-Kossakowski, Paweł

główny wykonawca

saksofon tenorowy

Szymoniak, Jacek

główny wykonawca

instrumenty klawiszowe

Wereński, Ireneusz

główny wykonawca

gitara basowa

Kufirski, Jacek

główny wykonawca

programowanie, gitara

Zambrowicz, Piotr

projekt graficzny

Mateńko, Piotr

projekt graficzny

Kowalczyk, Włodzimierz

realizacja dźwięku, mastering

Czechak, Tadeusz

realizacja dźwięku

Rosiński, Piotr

fotografie

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.polskirock.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 20.11.2015].

3. 

http://kult.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Kult [odczyt: 18.11.2015].