Pan Maleńczuk

Zgłoszenie do artykułu: Pan Maleńczuk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Maleńczuk, Maciej

główny wykonawca

Maleńczuk, Maciej

wykonawca gościnny

1

Maleńczuk, Maciej

wykonawca gościnny

2

Maleńczuk, Maciej

wykonawca gościnny

3

Maleńczuk, Maciej

wykonawca gościnny

4

Homo Twist

wykonawca gościnny

5

Homo Twist

wykonawca gościnny

6

Homo Twist

wykonawca gościnny

7

Homo Twist

wykonawca gościnny

8

Homo Twist

wykonawca gościnny

9

Homo Twist

wykonawca gościnny

10

Püdelsi

wykonawca gościnny

11

Püdelsi

wykonawca gościnny

12

Püdelsi

wykonawca gościnny

13

Püdelsi

wykonawca gościnny

14

Püdelsi

wykonawca gościnny

15

Voo Voo

wykonawca gościnny

16

Homo Twist

wykonawca gościnny

17

Maleńczuk, Maciej

wykonawca gościnny

18

Kurtycz, Zbigniew

wykonawca gościnny

19

Maleńczuk, Maciej

wykonawca gościnny

16

Maleńczuk, Maciej

wykonawca gościnny

19

Bibliografia