Zgłoszenie do artykułu: Perfect

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Perfect

główny wykonawca

Hołdys, Zbigniew

główny wykonawca

wokal, gitara, pianino

Markowski, Grzegorz

główny wykonawca

wokal

Sygitowicz, Ryszard

główny wykonawca

gitara

Zawadzki, Zdzisław

główny wykonawca

gitara basowa

Szkudelski, Piotr

główny wykonawca

perkusja, instrumenty perkusyjne

Przybylski, Wojciech

realizacja dźwięku

Regulski, Jarosław

realizacja dźwięku

Karczewski, Andrzej

fotografie

Lutczyn, Edward

projekt graficzny

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 13.06.2015].

3. 

http://www.polskirock.art.pl/
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 13.06.2015].