Z tobą świat nie ma wad

Zgłoszenie do artykułu: Z tobą świat nie ma wad

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Połomski, Jerzy

główny wykonawca

wokal

Alibabki

wykonawca gościnny

chórki

1–13

Ptaki

wykonawca gościnny

chórki

1–13

Orkiestra Rozrywkowa

główny wykonawca

1–13, 15

Zespół Instrumentalny

główny wykonawca

14

Skorupka, Adam

dyrygent

1–14

Kruszyński, Włodzimierz

dyrygent

14

Rachoń, Stefan

dyrygent

15

Bibliografia

1. 

Katalog Biblioteki Narodowej

2. 

http://www.kppg.waw.pl/Strona%202019/etykiety.php?plyta=12895
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 24.03.2021].