Zgłoszenie do artykułu: Ptaki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwa:

Ptaki

Polon

Data powstania:

1971

Data rozwiązania:

1979

Informacje

Grupa wokalno-instrumentalna utworzona jesienią 1971 r. w Warszawie w składzie: Andrzej Krupiński – dr., voc., Andrzej Rutkowski – bg., voc., Anna Stroińska – voc., Wiktor Stroiński – g., voc., Jacek Szczygieł – kbrd., voc., lider. Początkowo towarzyszyła na estradzie i w nagraniach Halinie KunickiejJerzemu Połomskiemu. Później wykonywała własny repertuar.

Dokonała nagrań radiowych i płytowych, m.in. na LP Ptaki. Uczestniczyła w licznych koncertach estradowych i tv w kraju i za granicą, m.in. we Francji, RFN, Włoszech i ZSRR oraz w ośrodkach polonijnych USA i Kanady. Zrealizowała film biograficzny Ptaki w Ośrodku Telewizyjnym w Łodzi (reż. Jerzy Woźniak). Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” (odcinek 84 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego).

W 1975 r. z zespołu odszedł Jacek Szczygieł. Do 1978 r. występowała jako kwartet: Andrzej Delong – dr., Witold Olszewski – g., voc., Andrzej Rutkowski – bg., voc., lider, Włodzimierz Stefanowicz – voc., kbrd. Po zmianach personalnych działała do 1979 r. jako grupa Polon. Z zespołem współpracowali także: Wiesława Kubicka, Sława Mikołajczyk i Krzysztof Specjał[1].

Bibliografia