Zgłoszenie do artykułu: Ptaki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Ptaki

Polon

Data powstania:

1971

Data rozwiązania:

1979

Informacje

Grupa wokalno-instrumentalna utworzona jesienią 1971 r. w Warszawie w składzie: Andrzej Krupiński – dr., voc., Andrzej Rutkowski – bg., voc., Anna Stroińska – voc., Wiktor Stroiński – g., voc., Jacek Szczygieł – kbrd., voc., lider. Początkowo towarzyszyła na estradzie i w nagraniach Halinie KunickiejJerzemu Połomskiemu. Później wykonywała własny repertuar.

Dokonała nagrań radiowych i płytowych, m.in. na LP Ptaki. Uczestniczyła w licznych koncertach estradowych i tv w kraju i za granicą, m.in. we Francji, RFN, Włoszech i ZSRR oraz w ośrodkach polonijnych USA i Kanady. Zrealizowała film biograficzny Ptaki w Ośrodku Telewizyjnym w Łodzi (reż. Jerzy Woźniak). Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” (odcinek 84 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego).

W 1975 r. z zespołu odszedł Jacek Szczygieł. Do 1978 r. występowała jako kwartet: Andrzej Delong – dr., Witold Olszewski – g., voc., Andrzej Rutkowski – bg., voc., lider, Włodzimierz Stefanowicz – voc., kbrd. Po zmianach personalnych działała do 1979 r. jako grupa Polon. Z zespołem współpracowali także: Wiesława Kubicka, Sława Mikołajczyk i Krzysztof Specjał[1].

Bibliografia