Połomski, Jerzy

Zgłoszenie do artykułu: Połomski, Jerzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Połomski, Jerzy

Data urodzenia:

18 września 1933

Miejsce urodzenia:

Radom

Informacje

Piosenkarz i aktor. Ukończył technikum budowlane. Absolwent Wydziału Estradowego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Aktorstwa uczył się u Stanisławy Perzanowskiej i Ireny Kwiatkowskiej, śpiewu u Marii Mokrzyckiej i Wandy Wermińskiej, interpretacji piosenek u Ludwika Sempolińskiego. Jako aktor zadebiutował w 1957 r. w warszawskim teatrze „Buffo”. Następnie związany był z Teatrem Syrena. W 1957 r. dokonał pierwszych nagrań radiowych. Rok później zajął II miejsce w plebiscycie Polskiego Radia na najpopularniejszego polskiego piosenkarza. Jego piosenki wielokrotnie zdobywały tytuły piosenek miesiąca i roku w plebiscytach radiowych, prasowych i TV oraz nagrody i wyróżnienia, m.in.

– II nagrodę na I Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot ’61 (Woziwoda),

– nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Opola na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’68 (Jest bałałajka),

– wyróżnienie na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’90 (Moja młodość).

Koncertował w kraju i za granicą, m.in. w W. Brytanii, Danii, Czechosłowacji, na Węgrzech, w ZSRR, Jugosławii, RFN, NRD, Bułgarii, Rumunii, Szwajcarii, Holandii, Szwecji, Francji i na Kubie oraz wielokrotnie w ośrodkach polonijnych USA, Kanady i Australii. Dwukrotnie (w 1967 i 1969 r.) uzyskał tytuł najpopularniejszego piosenkarza Polonii Amerykańskiej w plebiscycie radia w Chicago.

Jest laureatem:

– nagrody jury oraz Radia i TV na festiwalu „Złoty Orfeusz” w Bułgarii w 1969 r.,

– III nagrody na Coupe d’Europe Musicale w Szwajcarii w 1970 r.,

– nagrody publiczności na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’73,

– „Złotego Mikrofonu” Polsko-Amerykańskiej Agencji Artystycznej w Nowym Jorku w 1993 r.,

– nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Złoty Fryderyk 2008 za całokształt działalności artystycznej.

Dokonał wielu nagrań radiowych i płytowych w kraju oraz w ZSRR i USA. Zrealizował recitale TV: Daj, Bo z dziewczynami, Śpiewa Jerzy Połomski, Wszystko dla pań, Co nowego?, Kolędy i pastorałki oraz Młodym być – jubileusz 40-lecia (reż. Paweł Karpiński), Spotkanie z gwiazdami (reż. M. Jeliński), Jestem... (reż. Andrzej Kuryło). Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” (odcinek 88 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego) oraz książka Róży Nowotarskiej Świat Jerzego Połomskiego, wydana w 1978 r. w USA[1].

Bibliografia