Demony wojny wg Goi

Zgłoszenie do artykułu: Demony wojny wg Goi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Pospieszalski, Marcin

główny wykonawca

1, 4–15

Cugowski, Krzysztof

wykonawca gościnny

wokal

2

Nosowska, Katarzyna

wykonawca gościnny

wokal

3

Perfect

wykonawca gościnny

16

Sweet Noise

wykonawca gościnny

17

Proletaryat

wykonawca gościnny

18

Orkiestra Polskiego Radia

główny wykonawca

1, 4–15

Wicherek, Tadeusz

dyrygent

1, 4–15

Majewski, Robert

wykonawca gościnny

flugelhorn

1, 4–15

Żyżelewicz, Piotr

wykonawca gościnny

instrumenty perkusyjne

1, 4–15

Broda, Joszko

wykonawca gościnny

drumla

1, 4–15

Moniuszko, Artur

mastering

Szarliński, Andrzej

fotografie

Zimiński, Bartosz

projekt graficzny

Bieroza, Zbigniew

projekt graficzny

Bibliografia