Na strunach gitary

Zgłoszenie do artykułu: Na strunach gitary

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Wawele

główny wykonawca

Wojdak, Jan

główny wykonawca

gitara, wokal

Adamo, Roberto

główny wykonawca

wokal, gitara

Chruściński, Jacek

główny wykonawca

gitara basowa

Cichoń, Franciszek

główny wykonawca

perkusja, wokal

Malecki, Zbigniew

realizacja dźwięku

Prugar, Andrzej

realizacja dźwięku

Galas, Adam

producent

Makowski, Mirosław

fotografie

Łubniewski, Andrzej

projekt graficzny

Milian, Jerzy

dyrygent

Orkiestra Polskiego Radia

główny wykonawca

Białobłocka, Violetta

wykonawca gościnny

wokal

B: 2

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.kppg.waw.pl/Strona%202019/etykiety.php?plyta=57
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 22.08.2016].