Tytuł
Strzałka
Oznaczenie autora wg wydawcy
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka

Mamcarz Jerzy, Litwin Krzysztof

1998

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław

Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego

1992

Chyrzyński Marcel

2000

Łazuka Bohdan

Dom Wydawniczy Szczepan Szymański

1993

Mroszczyk Karol

1946

Wiechowicz Stanisław

1953

Fuk Feliks

1886

ks. Nodzyński Andrzej

Nowowiejski Feliks

1946

Chmara Józef

1930

Kozietulski Czesław

1934

Kassern Tadeusz

1948

Lasocki Józef Karol

1946

Bojakowski Paweł

1947

Moniuszko Stanisław, Syrokomla Władysław

1926

Wiktorski Adolf

1959

Paciorkiewicz Tadeusz

1955

Lutosławski Witold

1951

Joteyko Tadeusz

1931

Garbusiński Kazimierz

Kowalski Adam

1937

1953

Kowalski Adam

1937

Heymann R. W., Włast Andrzej

1928

Gajda Robert

1949

Chojecki Leon

1935

Gwoździowski Józef Albin

Gwoździowski Józef Albin

1938

Lasocki Józef Karol

1947

Jarzęcki Tadeusz

1948

Makuszyński Kornel, Kwaśnik Stanisław

1949

Kazuro Stanisław, Kalicki Witold

1950

1997

Gwoździowski Józef Albin

2

1938

Gwoździowski Józef Albin

3

1948

Gwoździowski Józef Albin

1938

Gwoździowski Józef Albin

2

1948

Gwoździowski Józef Albin

1934

Borzędowski Krzysztof

1938

Gall Jan

Gall Jan

1903

Gall Jan

1903

Gawrońska Bronisława

1933

Sygietyński Tadeusz, Wiśniewski Augustyn

1954

Różycki Aleksander

1892

1864

1965

Wiłkomirski Kazimierz

1947

Kisielewski Stefan, Mrożek Sławomir

1958

Padlewski Roman

1946

Trosko J., Sikorski K.

Gałdyński Jan, Wojtoń Władysław

1935

Olszewski Zygmunt

1937

Krzyński Mieczysław

1947

Krzyński Mieczysław

1947

Olszewski Zygmunt

Januszko Andrzej, Sielicki Ryszard, Liszok Albrecht

1965

Rybicki Feliks, Gillowa Janina

1947

Petersburski Jerzy, Artur Gold, Włast Andrzej

1931

Wallek-Walewski Bolesław

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Stoiński Stefan

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Lutosławski Witold

1947

Mizgalski Krzysztof, Sośnicki Jacek

1984

2001

Krawczyk Michał

1948

Hudziak A., Szurgot T.

1962

Hosowicz Henryk

1940

Wydżga Jan Tomasz

Okudżawa Bułat

1985

Lütgen B., Romaniszyn Bronisław

Hauptner Thuiskon, Romaniszyn Bronisław

1949

Łada Olga, Zagórski Jerzy

3

1966

Hosowicz Henryk

1939

Lissa Zofia

1949

Żukowski Otton Mieczysław

1928

Galas Stanisław

1965

Galas Stanisław

2

1968

Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA

2009

3 Berceuses: pour chant et piano: op. 48

Szymanowski Karol, Iwaszkiewicz Jarosław

Rupniewska Janina

1935

Friedman Ignacy

1905

Rudkowski Mateusz

1856

Prosnak Karol Mieczysław

1947

Karłowicz Mieczysław, Iwański Jan, Asnyk Adam

1947

Staromieyski J.

1968

Wiechowicz Stanisław

1948

ks. Świerczek Wendelin

1927

Gieburowski Wacław

1938

Hertz Michał

Pfeiffer Irena

1953

Prószyński Stanisław, Rudziński Witold, Liszok Albrecht

1966

Dunajewski Izaak, Sołowiow-Siedoj Wasyl, Kwaśnik Stanisław

1949

Kurylewicz Andrzej, Puszkin Aleksander

1989

1948

Ślązak Stefan

1950

Korczakowska Janina, Malawski Artur

1957

Kazuro Stanisław

1917

Prosnak Karol

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Perkowski Piotr

1948

Lachman Wacław

Kazuro Stanisław

„Nasza Księgarnia”

1933

Kazuro Stanisław

„Nasza Księgarnia”

1933

Dietz d`Arma Ludwik

1893

Gnus Ryta

1925

Gnus Ryta

2

1931

Gall Jan

Szopiński Bolesław

1935

Maklakiewicz Jan, Umeda Riociu, Wodzińska M.

1947

Gall Jan

1900

Gall Jan

1900

Świerzyński Michał

1931

Malawski Włodzimierz, Gawalewicz Marian

1930

Rameau Jean Philippe, Romaniszyn Bronisław

1953

Pacelli Asprilio, Gliński Mateusz, Bok Józef

1967

Kassern Tadeusz Zygryd, Kopernik Mikołaj

1937

Maklakiewicz Jan, Umeda Riociu, Wodzińska M.

1947

Wieczorek Jan Michał

1956

Szeligowski Tadeusz

2

1948

Szeligowski Tadeusz

1946

Dembiński Bolesław

1946

Grudziński Czesław, Piwkowski Mieczysław

1965

Lorenz Edward

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Nowakowski Józef, W. S.

Koffler Józef

Kaczkowski Piotr

Prószyński i S-ka

2004

Barański Stefan

1930

Prezydium Rady Narodowej Kuratorium Okręgu Szkolnego m.st. Warszawy

1962

Szeligowski Tadeusz

1946

Wroński Witold

1946

Przybylski Bronisław Kazimierz, Kern Ludwik Jerzy

1981

Kisielewski Stefan, Gałczyński Konstanty Ildefons

1954

Szeligowski Tadeusz

1946

Wiechowicz Stanisław

1946

Wiechowicz Stanisław

1946

Nowowiejski Feliks

1935

Nowowiejski Feliks, Mazurkiewicz Roman

1936

Tatarkiewicz Jan

Studziński Piotr

1862

Gwoździowski Józef Albin

Flasza Tomasz

Hadyna Stanisław

1955

Concone Giuseppe, Romaniszyn Bronisław

2

1956

Concone Giuseppe, Romaniszyn Bronisław

3

1964

Concone Giuseppe, Romaniszyn Bronisław

2

1956

Concone Giuseppe, Romaniszyn Bronisław

5

1966

Michalski Dariusz, Stankiewicz Andrzej

Wiedza Powszechna

1972

Rupniewska Janina

1934

Lasocki Józef Karol

1946

Raczkowski Władysław

1946

Gawlas Jan

1925

Gawlas Jan

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1931

Gawlas Jan

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Obuchowicz Henryk

2

1952

Obuchowicz Henryk

1948

Obuchowicz Henryk

1947

1944

Perz Mirosław, Golos Jerzy

1969

1958

Rączka Stanisław

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Jeliński Mariusz

Grupa Wydawnicza KAW

1997

Kitshmann Anda

1937

Cieśla Marek

1994

Niewiadomski Stanisław

1926

Rączkowski Feliks

1947

Obuchowicz Henryk

1946

Nowowiejski Feliks

1934

Nowowiejski Feliks

1933

Kisielewski Stefan, Gałczyński Konstanty Ildefons

1955

Rudziński Witold

1946

Nowowiejski Feliks

1948

Dietz d`Arma Ludwik

1893

Gajda Robert

1948

Hławiczka Karol

1931

Gall Jan

1947

Wiechowicz Stanisław, Iłłakowiczówna Kazimiera, Staff Leopold, Porazińska Janina, Konopnicka Maria

1950

Szeligowski Tadeusz

1961

Romanowski Stefan

2002

Jastrzębiec Walery, Beigelman D.

1934

Filler Witold

Wydawnictwo „Rewers”

1991

Konopnicka Maria, Hausman Wiktor

1926

Dornowski Bernard, Sosnowski Tadeusz

1992

Dornowski Bernard, Krajewski Seweryn, Skrzypczak Jerzy, Sosnowski Tadeusz

1993

Gall Jan

Gall Jan

Gall Jan

Kaczmarek Jan

2002

Gall Jan

Wiśniewski Augustyn

1950

Wiśniewski Augustyn

1950

Mikulski Tytus, Zachariasiewicz Jan

1905

Gall Jan

Wiśniewski Augustyn

1950

Kydryński Marcin

Wydawnictwa Muzyczne i Nutowe

1995

Hausman Wiktor, Gillowa Janina

1936

Gall Jan

Garbusiński Kazimierz

1913

Gall Jan

Kamieński Łucjan, Weyssenhoff Józef

1928

Jasiński Stanisław J.

Gruberski Eugeniusz, Żuławski

1929

Sygietyński Tadeusz

1952

Gall Jan

Joteyko Tadeusz

1916

Gall Jan

Gall Jan