Apostoł, Zygmunt

Zgłoszenie do artykułu: Apostoł, Zygmunt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Apostoł, Zygmunt

Data urodzenia:

5 czerwca 1931

Miejsce urodzenia:

Katowice

Data śmierci:

6 sierpnia 2018

Miejsce śmierci:

Wiesbaden, Niemcy

Informacje

Aktor, kompozytor i pianista. Ukończył katowickie Liceum Muzyczne w klasie fortepianu. Od 1955 r. był kierownikiem muzycznym Teatru Satyry i Rozmaitości w Katowicach. Później grał i śpiewał w Teatrze Muzycznym i Kabarecie Piosenki w Szczecinie (1961–1968) oraz Operetce Warszawskiej (1968–1978). Kreował role pierwszo- i drugoplanowe w filmach fabularnych i telewizyjnych, m.in. w Rachunku sumienia, Bokserze, Czekam w Monte Carlo, Gniewku synu rybakaPrzygodach psa Cywila. Komponować zaczął na początku lat 70-tych. Zdobył:

– II nagrodę w konkursie Polskiego Radia na piosenkę o Warszawie w 1974 r.,

– nagrodę dziennikarzy na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’75,

– II nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot ’78.

Jest kompozytorem muzyki instrumentalnej i baletowej oraz piosenek, m.in. dla Bogdana Czyżewskiego, Danuty Rinn, Andrzeja Rosiewicza, Ireny Santor, Ewy Śnieżanki, Zbigniewa Wodeckiego, Bogdany Zagórskiej. Od 1979 r. współpracuje z Hessisches Staatstheater w Wiesbaden (Niemcy)[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.kppg.waw.pl/Strona%202019/person.php?osoba=5950
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 27.12.2019].