Bąk, Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Bąk, Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Alex Band

Alex Band i przyjaciele

Wifon

1985

LP

37:25

Alex Band

Hits of the world

Polskie Nagrania Muza

1985

LP

39:12

Alex Band

Hits of the world

Polskie Nagrania Muza

1986

MC

39:12

Alex Band

Straight on

Pronit

1982

LP

41:26

Dudek Ireneusz

Bands of 80’s

Polskie Nagrania Muza

1991

LP

Dudek Ireneusz

Bands of 80’s

Polskie Nagrania Muza

1991

MC

57:06

Dudek, Ireneusz

Bands of 80’s

Polskie Nagrania Muza

1993

CD

Dudek, Ireneusz

The Dudi’s

Pronit

1987

LP

36:44

Giżowska, Krystyna

Złote przeboje, złote obrączki

Top Music

1993

CD

Klincz

Gorączka

Pronit

1984

LP

39:45

Krawczyk, Krzysztof

Kolędy i pastorałki

Pronit

1987

LP

Krawczyk, Krzysztof

Pieśni Sergiusza Jesienina

Polskie Nagrania Muza

1977

LP

Krawczyk, Krzysztof

Wstaje nowy dzień

Wifon

1987

LP

Lombard

Anatomia

Savitor

1985

LP

39:00

Lombard

Hope and penicillin

Savitor

1985

LP

37:45

Lombard

Szara maść

Spin

1992

CD

58:26

Lombard

Wings of a dove

Tonpress

1987

LP

Lombard

Wolne od cła

Klub płytowy „Razem”

1984

LP

Lombard

Wolne od cła

Koch International

1999

CD

49:43

Orkiestra Ósmego Dnia

At the last gate

Savitor

1984

LP

34:20

Więcej...
Bibliografia

1. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 18.08.2014].