Brylewski, Robert

Zgłoszenie do artykułu: Brylewski, Robert

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Age of iron

Brylewski, Robert
Lipiński, Tomasz

Brylewski, Robert
Lipiński, Tomasz

Aguirre

Budzyński, Tomasz
Brylewski, Robert

Budzyński, Tomasz

Armageddon

Izrael

Brylewski, Robert
Rozwadowski, Paweł

Babilon upadł

Brylewski, Robert

Lipiński, Tomasz

Back train

Brylewski, Robert
Lipiński, Tomasz

Brylewski, Robert
Lipiński, Tomasz

Boży lud

Izrael

Brylewski, Robert
Rozwadowski, Paweł

Brotherhood of man

Brylewski, Robert

Brylewski, Robert

Centrala

Brylewski, Robert

Lipiński, Tomasz

Co to czujesz, to co wiesz

Lipiński, Tomasz
Brylewski, Robert

Lipiński, Tomasz
Brylewski, Robert

Czy pamiętasz ten czas?

Izrael

Brylewski, Robert
Rozwadowski, Paweł

Dolina lalek

Brylewski, Robert

Góralski, Maciej

Don’t dominate

Brylewski, Robert

Brylewski, Robert

Dusza w podróży

Brylewski, Robert

Rozwadowski, Paweł

Dża ludzie

Brylewski, Robert

Rozwadowski, Paweł
Brylewski, Robert

Ganja (Słodka pani)

Brylewski, Robert

Lipiński, Tomasz

Gdzie ja, tam będziesz ty

Brylewski, Robert

Budzyński, Tomasz

Góra Syjon

Izrael

Brylewski, Robert
Rozwadowski, Paweł

Interesy

Brylewski, Robert

Rozwadowski, Paweł
Brylewski, Robert

Izrael

Izrael

Brylewski, Robert
Rozwadowski, Paweł

Jak długo

Izrael

Brylewski, Robert
Rozwadowski, Paweł

Jeśli tylko bardzo chcesz

Izrael

Brylewski, Robert
Rozwadowski, Paweł

Każda chwila

Brylewski, Robert

Gołaszewski, Sławomir

Legenda

Budzyński, Tomasz
Brylewski, Robert
Banasik, Krzysztof

Budzyński, Tomasz

Niebajka

Brylewski, Robert

Rozwadowski, Paweł

Niewidzialna armia

Budzyński, Tomasz
Brylewski, Robert
Gołaszewski, Sławomir

Budzyński, Tomasz

Niezwyciężony

Brylewski, Robert

Budzyński, Tomasz

Nowe Jeruzalem

Izrael

Brylewski, Robert
Rozwadowski, Paweł

Opowieść zimowa

Brylewski, Robert

Budzyński, Tomasz

Podróż na wschód

Budzyński, Tomasz
Brylewski, Robert
Banasik, Krzysztof

Budzyński, Tomasz

Przebłysk

Budzyński, Tomasz
Brylewski, Robert
Banasik, Krzysztof

Budzyński, Tomasz

Równe prawa

Brylewski, Robert
Izrael

Brylewski, Robert
Izrael

Sprzedałeś siebie

Izrael

Brylewski, Robert
Rozwadowski, Paweł

Szema Israel

Izrael

Brylewski, Robert
Rozwadowski, Paweł

To co czujesz

Brylewski, Robert

Lipiński, Tomasz

To czego nigdy nie widziałem

Budzyński, Tomasz
Brylewski, Robert
Banasik, Krzysztof

Budzyński, Tomasz

Trzy bajki

Brylewski, Robert

Ty i tylko ty

Brylewski, Robert

Lipiński, Tomasz

Wojna!

Lipiński, Tomasz
Brylewski, Robert

Lipiński, Tomasz
Brylewski, Robert

Wszystkie świata strony

Brylewski, Robert

Gołaszewski, Sławomir
Ugwu, Lawrence

Zostaw to

Brylewski, Robert

Budzyński, Tomasz

Żyj jeśli chcesz

Izrael

Brylewski, Robert
Rozwadowski, Paweł

Więcej...
Bibliografia