Cegielski, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Cegielski, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Cegielski, Adam

Data urodzenia:

3 kwietnia 1967

Miejsce urodzenia:

Jelenia Góra

Informacje

Kontrabasista. Ukończył Podstawową Szkołę Muzyczną w klasie fortepianu i Liceum Muzyczne w klasie kontrabasu w Bielsku Białej. Absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie kontrabasu Andrzeja Mysińskiego. Jako kontrabasista jazzowy debiutował w czasie studiów w 1988 r. w Kwartecie Kazimierza Jonkisza, z którym współpracował do 1991 r. Równocześnie był członkiem zespołu Central Heating (1988–1993), z którym zdobył I nagrodę i wyróżnienie indywidualne na Jazz Juniors w Krakowie, VI nagrodę w Europejskim Konkursie Jazzowym w Hoeilaart (Belgia), „Klucz do Kariery” Pomorskiej Jesieni Jazzowej w Bydgoszczy (wszystkie nagrody i wyróżnienia w 1990 r.). W tym samym roku znalazł się także wśród finalistów konkursu International Jazz Federation w Leverkusen (RFN). W 1994 r. został stypendystą Fundacji Kultury Polskiej im. Krzysztofa Komedy.

Koncertował i nagrywał z zespołem Quintessence (1991–1993), Kwartetem Kuby Stankiewicza, Triem Andrzeja Jagodzińskiego, okazjonalnie z zespołem Made in Poland Wroblewski_Jan, z Wojciechem Karolakiem, Tomaszem StańkąZbigniewem Namysłowskim oraz orkiestrami symfonicznymi Sinfonia Varsovia i Concerto Avenna[1].

Bibliografia