Czernecka, Beata

Zgłoszenie do artykułu: Czernecka, Beata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Czernecka, Beata

Informacje

Pieśniarka i aktorka, podwójny magister – filozofii na Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Filozoficznej „Ignatianum” w Krakowie i sztuki na Wydziale Dramatycznym Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (specjalność wokalno-estradowa) w Krakowie.

Po raz pierwszy ujawniła swój talent, śpiewając w chórze przy Bazylice OO. Dominikanów w Krakowie. W 1995 r. wystąpiła z pierwszym solowym recitalem pt. Od klasyki do estrady („Piwnica Pod Wyrwigroszem”). Od 1996 r. jest artystką Piwnicy Pod Baranami, gdzie zadebiutowała spektaklem Dzieci Rimbauda. W kolejnych latach występowała w takich spektaklach Piwnicy, jak: Ikonologia (reż. Michał Zabłocki), Dymny, Dymny (reż. Marek Pacuła), Koncert ambitnych samouków (reż. Marek Pacuła) i Kolędy dla miasta i świata (reż. Marek Pacuła), a także w Koncertach dla Piotra S. i koncertach z okazji 45-lecia Piwnicy Pod Baranami. W 1998 r. występowała z recitalem świątecznym pt. Linia przenikania się morza z niebem. Współpracuje ze znakomitymi kompozytorami Piwnicy (i nie tylko), takimi jak: Adrian Konarski, Zygmunt Konieczny, Marek Michalak, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Andrzej ZaryckiAntoni Łazarkiewicz.

W 1999 r. zainteresowała się muzyką i poezją żydowską śpiewaną w języku jidysz. Już tego samego roku odniosła wielki sukces recitalem Zol zajn w ramach IX Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie (rejestracja TVP 2). W latach 1999–2001 współpracowała z grupą The Cracow Klezmer Band, z którą prezentowała recital na scenach całej Polski. Na koncie ma kilka wspólnych nagrań dokonanych z artystami Piwnicy, jak: Recital Żydowski, utwór Rebeka i singiel Trochę jesteśmy, a także ze Scholą OO. Dominikanów: pieśni liturgii Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku – Sławcie ustaRadosna światłości. Aktualnie występuje z recitalem Leb dem tog (jid. „żyj dniem”). Recital dał jej możliwość zaprezentowania pełni możliwości wokalnych, dramatycznych i interpretacyjnych. Teksty utworów zostały zaczerpnięte ze współczesnej poezji żydowskiej i starych ludowych pieśni.

Beata Czernecka gościła w programach radiowych i telewizyjnych, m. in., w filmie liturgicznym Schola (1991 r.) i w programach rejestrowanych przez Piwnicę dla TVP. Brała udział w wielu festiwalach i konkursach piosenki, m. in., występowała w partiach solowych w oratorium Człowiek zwielokrotniony Andrzeja Zaryckiego na XX Festiwalu „Sacrosong” w Krakowie (1996 r.). Jest laureatką:

– Festiwalu „Sacrum w Literaturze” w 1996 r.,

– Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie w 1997 r.,

– Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku w 1998 r.

Zagrała role teatralne w Świteziankach (reż. Jadwiga Leśniak-Jankowska), Zielonej gęsi (reż. Marta Stebnicka), Andzie (reż. Janusz Szydłowski) i spektaklu Turnau, Turnau (reż. Janusz Grzywacz).

Działalność artystyczna nie wypełnia całego jej życia. Zdobyte wykształcenie z zakresu filozofii, katechetyki, pedagogiki i psychologii religijnej („Ignatianum”), poparte działalnością w duszpasterstwie i praktyką w ośrodku socjoterapii, wykorzystuje we wspólnocie „Odnowa w Duchu Świętym”, która realizuje program uzdrawiania człowieka poprzez wiarę. W celu podniesienia swoich kwalifikacji zajmuje się naukowo zagadnieniem dojrzałości religijnej, wychowania chrześcijańskiego oraz szerokim spektrum filozofii i psychologii sztuki, dramatu i dialogu. Poprzez działalność rekolekcyjną od lat związana jest z zakonem Dominikanów. Wszystko to stanowi drugi – obok muzycznego – równie istotny aspekt jej aktywności[1].

Bibliografia

1. 

Rabiański, Radosław

2. 

http://www.piwnicapodbaranami.krakow.pl/beata/
Oficjalna strona internetowa Piwnicy Pod Baranami [odczyt: 25.02.2010].