Danek, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Danek, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Danek, Jan

Właściwie:

Kośnik, Stanisław

Data urodzenia:

7 maja 1923

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

19 listopada 1997

Miejsce śmierci:

Siemianowice Śląskie

Informacje

Piosenkarz. Po wojnie osiadł w Siemianowicach. Początkowo śpiewał w amatorskich zespołach Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego, gdzie pracował. W 1952 r. wygrał ogólnopolskie eliminacje do zawodowego zespołu estradowego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Katowicach. Rok później w Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach nagrał pierwsze piosenki z zespołem Waldemara Kazaneckiego. Koncertował z nim w kraju i za granicą, m.in. w ZSRR, NRD, Czechosłowacji, Rumunii i na Węgrzech. Śpiewał najczęściej piosenki francuskie z tekstami polskimi Anny Jakowskiej. Nagrał dwanaście SP solo i w duecie z Januszem Gniatkowskim oraz Nataszą Zylską, wydanych przez Muzę. Wycofał się z czynnego życia artystycznego na początku lat 70-tych[1].

Bibliografia