Denhoff-Czarnocki, Wacław

Zgłoszenie do artykułu: Denhoff-Czarnocki, Wacław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Denhoff-Czarnocki, Wacław

Pseudonim:

Szembek

Data urodzenia:

5 listopada 1894
Jest to data niepewna – niektóre źródła podają 20 stycznia 1895 r.

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

11 kwietnia 1927
Dzień śmierci jest niepewny – niektóre źródła podają 9 kwietnia 1927 r.

Miejsce śmierci:

Bydgoszcz

Informacje

Autor tekstów, poeta, literat, dziennikarz. Od 1912 r. członek Związku Walki Czynnej. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia medyczne na uniwersytecie w Lozannie, gdzie należał do Związku Strzeleckiego. Wrócił do kraju z chwilą wybuchu wojny, by wstąpić do V batalionu I Brygady Legionów. Był dowódcą kompanii. 15 sierpnia 1915 r. w stopniu podporucznika został odkomenderowany na tyły do pracy w Polskiej Organizacji Wojskowej. Pełnił funkcję komendanta tej organizacji w Piotrkowie, na Kujawach, w obwodzie warszawskim i w okręgu Lublin. Uczestniczył w walkach o Lwów, a następnie w wojnach polskich 1919–1920[1]. Brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej[3]. Przez jakiś czas służył w 65 pp. W 1925 r., ze względu na zły stan zdrowia, musiał opuścić szeregi wojskowe. Leczenie w Zakopanem i Rajczy nie powstrzymało rozwijającej się choroby[1].

W jego dorobku znajduje się wiele wierszy i piosenek żołnierskich. Wydał: Piosenki i wiersze (1916), Peowiackie piosenki (1917), Włóczęgę (1927). Jego utwory cieszyły się dużą popularnością. Najdłużej przetrwała, wzbogacona przez niego o nowe strofy, piosenka O, mój rozmarynie[2].

Bibliografia