Drabik, Zbigniew

Zgłoszenie do artykułu: Drabik, Zbigniew

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Malowane usta, malowane brwi: tango piosenka

Warszawa: Leon Idzikowski

1933

Trzy gwiazdy: tango-pieśń

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1939

Poemat

Kwintesencja: tanga wybrane

Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1966

Missisipi: piosenka z repertuaru Paula Robesona i Mieczysława Fogga

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Razem z tobą: tango

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1939

Błękitne bolero: tango

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Arcta

Błękitne bolero: tango

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Caballero: tango

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Arcta

Caballero: tango

Warszawa: Stanisław Arct

1948

Caballero: tango

2

Warszawa: Stanisław Arct

1950

Pardon: slow-fox-piosenka

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Arcta

Carissima: stary walc

Warszawa: Stanisław Arct

1948

Carissima: stary walc

Warszawa: Stanisław Arct

1949

Carissima: walc-boston z repertuaru Mieczysława Fogga

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Walc romantyczny

Warszawa: Stanisław Arct

1948

Śląskie tango

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1939

Świt, dzień i noc...: walc-piosenka: wielki przebój Mieczysława Fogga

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Arcta

Wiosna szła ogrodem: walc

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Arcta

Ballada o żołnierzu

Warszawa: F. Gumiński

1936

Dwie myszki: (żarcik): na chór mieszany

Warszawa: Feliks Grąbczewski

1937

Dwie myszki: (żarcik): na 4-głosowy chór mieszany a cappella

nakł. 2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Dwie myszki: żarcik: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

3

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Dwie myszki: (żarcik): na 4-głosowy chór mieszany a cappella

3

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Twoja miłość – moje szczęście: tango

Warszawa: Stanisław Arct

1939

Piosenka o książce

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Uparte serce. Serce zawsze robi na złość: foxtrot

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1938

Więcej...
Bibliografia