Federowski, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Federowski, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Federowski, Tadeusz

Data urodzenia:

25 sierpnia 1931

Miejsce urodzenia:

Rybnik

Data śmierci:

31 sierpnia 2018

Informacje

Perkusista jazzowy. Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Wrocławskiej. Muzyczny samouk. Zadebiutował w 1951 r. w zespole Pinokio, w którym grał do 1954 r. Potem podjął pracę w wyuczonym zawodzie fotogrametry. Do jazzu powrócił w 1956 r. Do 1958 r. był perkusistą zespołu dixielandowego. Następnie grał w Swingtecie Janusza Zabieglińskiego, współpracując równocześnie z Kwartetem Jerzego Matuszkiewicza i jego zespołem Traditional Jazz Makers. Z tym ostatnim pod nazwą Polish All Stars w składzie: Jerzy Matuszkiewicz – sopr. sxf., Bohdan Styczyński – co., Zbigniew Namysłowski – tbn., Andrzej Kurylewicz – pf., Roman Dyląg – cb., Tadeusz Federowski – dr., koncertował w 1958 r. w Danii. Były to pierwsze w historii polskiego jazzu występy polskich muzyków na forum międzynarodowym.

W 1960 r. był perkusistą Big Bandu Hybrydy, a w 1969 r. Big Bandu „Stodoła”. W triu Krzysztofa Komedy grał na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree ’59 w Warszawie. W 1964 r. z zespołem All Stars w składzie: Jerzy Matuszkiewicz – alt sxf., Andrzej Kurylewicz – tr., Jerzy Milian – vib., Krzysztof Komeda – pf., Edward Dyląg – cb., Tadeusz Federowski – dr., wystąpił w filmie Jazz aus Polen (reż. J. Majewski), zrealizowanym przez Joachima Berendta dla telewizji zachodnioniemieckiej.

W 1964 r. wchodził również w skład zespołu Ricercar 64, który powstał z inicjatywy Andrzeja Korzyńskiego. Pierwszy skład tworzyli: Janusz Sobiesiak – g., Andrzej Żandarowski – g., Edmund Dorman – cb., Andrzej Korzyński – org., lider, Piotr Zołocinski – pno., Adam Chyła – ten. sxf. i Tadeusz Federowski – dr. Później Federowskiego zastąpił muzyk Chochołów, Tomasz Butowtt. Pierwszych nagrań grupa dokonała w styczniu 1964 r.

W latach 1970–2005 grał w zespole Old Timers Henryka Majewskiego, współpracując równocześnie z prowadzoną przez niego formacją Swing Session (1977–1987). Z zespołami Old Timers i Swing Session wielokrotnie koncertował w niemal wszystkich krajach europejskich, uczestniczył w festiwalach jazzowych w kraju i za granicą. Grał z gwiazdami światowego jazzu, m.in. z Beryl Bryden i Wildem Billem Davisonem. Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 15 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego).

Nagrody i odznaczenia:

  • laureat „Złotej Tarki” na Old Jazz Meeting w Iławie (1995)
  • odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2004)

W 2005 r. wziął udział w imprezie muzycznej, poświęconej pamięci Henryka Majewskiego i 40-leciu grupy Old Timers. Ostatnio był związany z Big Bandem Klubu Tygmont. Skład: Marek Czapczak – pf., Henryk Majewski– tr., Janusz „Baluza” Kozłowski – cb., Jerzy Tkaczyk – tbn., Tadeusz Federowski – dr. [1], [2].

Bibliografia