Ferszko, Stanisław

Zgłoszenie do artykułu: Ferszko, Stanisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Ferszko, Stanisław

Data urodzenia:

1914

Miejsce urodzenia:

Łuck

Data śmierci:

1990

Miejsce śmierci:

Miami Beach

Informacje

Kompozytor, akompaniator. Już jako dziecko wykazywał duży talent do muzyki. Dzięki pomocy Zbigniewa Drzewieckiego rozpoczął studia w jego klasie fortepianu w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. W wieku 23 lat skomponował operetkę Polowanie na lamparta, wystawioną w teatrze „8.30”, a następnie graną z sukcesem w Wiedniu i w Paryżu. Będąc pianistą w orkiestrze jazzowej Juliana Fronta występował w ekskluzywnym dancingu Paradis, akompaniował tam pieśniarce Wierze Gran.

Spośród kompozycji Stanisława Ferszki największą popularność zdobył slowfox napisany dla teatru „Banda” do rewii Frontem do Hożej pt. Bo to się zwykle tak zaczyna. W 1937 r. wyjechał do Wiednia, zaś w 1938 r. do Palestyny. Zdobył wielką popularność i uznanie jako kompozytor, nazywano go „izraelskim Gershwinem”, występował jako pianista w hotelu „King David” w Jerozolimie.

W 1952 r. wyjechał do USA, gdzie został zaangażowany przez NBC. Skomponował wiele operetek i musicali, wystawianych na Broadway’u, pisał również muzykę filmową, piosenki, komponował na zamówienie stacji telewizyjnych. Działał jako dyrygent, m.in. był dyrygentem New York Symphony Orchestra[2].

Bibliografia