Gajdeczka, Stanisław

Zgłoszenie do artykułu: Gajdeczka, Stanisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Piosenka o podanej ręce: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Naręcze bzu: wolny walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Mój czerwony koraliku: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Naprzód żołnierze wolności: chór męski

1950

Naprzód żołnierze wolności: chór mieszany a cappella lub z towarzyszeniem fortepianu

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Naprzód żołnierze wolności: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Naprzód żołnierze wolności: na chór mieszany z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Naprzód żołnierze wolności: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Nie chcę róż: foks-swing

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Nocny lot: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Niezwykły kiosk: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Wisło: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Cyrk jedzie: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Nie oczekuję dziś nikogo: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Paryski gavroche: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Klementynka bawi się: mambo

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Spojrzenie takie bywa: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Dziewczęta z Fabloku: (Lokomotywa): walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Uciekam przed nocą: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Nie trzeba słów: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Za kilka lat: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Więcej...
Bibliografia