Górniak, Edyta

Zgłoszenie do artykułu: Górniak, Edyta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: Laleczka z saskiej porcelany

Rok wydania: 2000

Tytuł: Dotyk

Rok wydania: 1995

Tytuł: Dotyk

Rok wydania: 2004

Tytuł: Dyskografia

Rok wydania: 2006

Tytuł: E K G

Rok wydania: 2007

Tytuł: Edyta Górniak

Rok wydania: 1997

Tytuł: Live ’99

Rok wydania: 1999

Tytuł: My

Rok wydania: 2012

Tytuł: Perła

Rok wydania: 2002

Tytuł: Koronkowe sny

Rok wydania: 1995

Tytuł: Skrzydła: the best of Robert Janowski

Rok wydania: 2008

Tytuł: Ogniem i mieczem

Rok wydania: 1998

Tytuł: Kiedyś

Rok wydania: 2002

Tytuł: Rubikon

Rok wydania: 2005

Tytuł: Duety

Rok wydania: 1996

Tytuł: Embarras

Rok wydania: 1999

Bibliografia