Grudziński, Czesław

Zgłoszenie do artykułu: Grudziński, Czesław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

4 piosenki ludowe: z repertuaru „Mazowsza”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Bananowy deszcz: rumba-beguine

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1966

Bananowy deszcz: rumba-beguine

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1965

Barwa dnia: piosenka z repertuaru chóru Beltono

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Barwa dnia: swing

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Bezdomni kochankowie: beguine z repertuaru Tadeusza Skrzypczaka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Bezdomni kochankowie: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Dębowy zegar: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Fale Amuru: rosyjska melodia ludowa

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Kino na przedmieściu: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Klonowy listek: foxtrot

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1967

Kosmiczny fokstrot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Mała stacja: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Mała stacja: tango z repertuaru Marty Mirskiej

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Małe dziewczęce serduszka

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1969

Nie tłumacz mi

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1983

Piosenki dla dzieci i młodzieży: na głos z fortepianem

Czytelnik

1953

Płyną gwiazdy: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Płyną gwiazdy: walc

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Po ogrodzie chodzi co dzień

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1979

Samotna noc: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Srebrzysty walc

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1980

Storczyki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Twoje kolory są lepsze

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1967

Uśmiechem miłość się zaczyna

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1965

Wkrótce świt: tango z repertuaru Tadeusza Skrzypczaka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Aby nam się pięknie żyło

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1978

Uciekam przed nocą: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Piosenka o książce

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Więcej...
Bibliografia

1. 

Katalog Biblioteki Narodowej

2. 

http://www.kppg.waw.pl/Strona%202019/person.php?osoba=12232
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 22.02.2019].