Jagodziński, Lucjan

Zgłoszenie do artykułu: Jagodziński, Lucjan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Ach! Powtórz raz jeszcze!: fokstrot

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1931

Kto ja jestem?: fokstrot

Gebethner i Wolff

1930

Pieśni żołnierskie: na fortepian lub do śpiewu

-

Stowarzyszenie Pracowników Księgarskich

1930

Wspomnienie: tango

Leon Idzikowski

1930

Maleńka: slow-fox serenada

2

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1934

Piosenka fal: tango

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1936

Ostrożnie, świeżo malowane!: foxtrot

Gebethner i Wolff

1930

Pozostań ze mną! ...: tango

Gebethner i Wolff

1932

Torrero: tango

Feliks Grąbczewski

1931

Konwalie: boston

Leon Idzikowski

1931

Poznałem cię w „Ziemiańskiej”: tango

1936

Do widzenia: walc angielski: z repertuaru Janiny Romanówny

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1935

Nie żal tych łez!: tango: sentymentalne tango z rewii „Kocha... lubi...szanuje...” w teatrze „Wesoły Wieczór”

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1931

Za tyle pięknych dni…: melodyjne tango wykonywane przez chór Dana w teatrze „Qui-Pro-Quo”

Stanisław Arct

1931

O wiem, że szczęście me skonało: tango

Leon Idzikowski

1930

Warszawa-Tokio: Ja chcę tak, jak Orliński: fox-trot

Wydawnictwo Muzyczne „Lira Polska”

Czy zapomniałeś już o mnie?: walc-boston

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1931

Kwiaty, czy wy wiecie …: tango

Gebethner i Wolff

1936

Intermezzo

Gebethner i Wolff

Kto winien: ja czy ty?: boston: z repertuaru Lucyny Messal

Wydawnictwo Muzyczne „Lira Polska”

1927

Marusia: pieśń-tango

Wydawnictwo Muzyczne „Lira Polska”

1929

Podwiązki: shimmy z repertuaru teatru „Qui-pro-quo”

Wydawnictwo Muzyczne „Lira Polska”

1926

Jak przejrzyste mgły...: walc-boston

Gebethner i Wolff

Miłość – to kwiat, który więdnie...: tango serenada

Gebethner i Wolff

1930

Pst, pst, dziewuszko!: fox-trot: przebój z repertuaru teatru „Czerwony As”

Wydawnictwo Muzyczne „Lira Polska”

1929

Więcej...
Bibliografia