Kaczmarek, Jan A. P.

Zgłoszenie do artykułu: Kaczmarek, Jan A. P.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Jan A. P. Kaczmarek, Orkiestra Ósmego Dnia

Czekając na kometę Halley’a

Digiton

1995

CD

Jan A. P. Kaczmarek, Orkiestra Ósmego Dnia

Czekając na kometę Halley’a

Savitor

1985

LP

Jan A. P. Kaczmarek, Periel Marr

Ewangelia według Harry’ego

Digiton

1995

CD

Kaczmarek, Jan A. P.

Quo Vadis

Sony Music Entertainment Polska

2001

CD

Orkiestra Ósmego Dnia

At the last gate

Savitor

1984

LP

34:20

Orkiestra Ósmego Dnia, Jan A. P. Kaczmarek

Muzyka na koniec

Savitor

1984

LP

45:20

Bibliografia