Kaczmarek, Jan A. P.

Zgłoszenie do artykułu: Kaczmarek, Jan A. P.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Again & Again

Kaczmarek, Jan A. P.

At the last gate

Kaczmarek, Jan A. P.
Ścierański, Krzysztof

Błogosławiony jesteś

Kaczmarek, Jan A. P.

Brzeg

Kaczmarek, Jan A. P.

Cień

Kaczmarek, Jan A. P.

Cyfry

Kaczmarek, Jan A. P.

Czekając na kometę Halley’a

Kaczmarek, Jan A. P.

Dancing in the wind stream

Kaczmarek, Jan A. P.
Ścierański, Krzysztof

Descending

Kaczmarek, Jan A. P.
Ścierański, Krzysztof

Dlaczego wschodni wiatr niesie mróz

Kaczmarek, Jan A. P.

Exodus

Kaczmarek, Jan A. P.

Finał

Kaczmarek, Jan A. P.

Forgotten prayer

Kaczmarek, Jan A. P.
Ścierański, Krzysztof

Głos wołającego

Kaczmarek, Jan A. P.

Intermezzo

Kaczmarek, Jan A. P.

Karen i Wes

Kaczmarek, Jan A. P.

Królowie

Kaczmarek, Jan A. P.

Kto nigdy nie żył

Kaczmarek, Jan A. P.

Strzembosz, Maciej

Liz na pustyni

Kaczmarek, Jan A. P.

Nim zastukałem

Kaczmarek, Jan A. P.

November, 1st in New York

Kaczmarek, Jan A. P.
Ścierański, Krzysztof

Opening act

Kaczmarek, Jan A. P.

Pierwsze światło

Kaczmarek, Jan A. P.

Pieśń żałobna

Kaczmarek, Jan A. P.

Polonez

Kaczmarek, Jan A. P.

Powrót Karen

Kaczmarek, Jan A. P.

Pożegnanie Wesa

Kaczmarek, Jan A. P.

Prezydent

Kaczmarek, Jan A. P.

Pustynia

Kaczmarek, Jan A. P.

Rondo con fuoco

Kaczmarek, Jan A. P.
Ścierański, Krzysztof

Spadanie

Kaczmarek, Jan A. P.

Stream

Kaczmarek, Jan A. P.
Ścierański, Krzysztof

Ukrzyżowanie

Kaczmarek, Jan A. P.

W wiejskim śnie

Kaczmarek, Jan A. P.

Walc sans-soucci

Kaczmarek, Jan A. P.

Warkocz

Kaczmarek, Jan A. P.

Wes i telewizja

Kaczmarek, Jan A. P.

Wes i wydma

Kaczmarek, Jan A. P.

Wes w rozpaczy

Kaczmarek, Jan A. P.

Więcej...
Bibliografia