Klimczuk, Bogusław

Zgłoszenie do artykułu: Klimczuk, Bogusław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Utwory z repertuaru ABC: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Barwa dnia: swing

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Bezdomni kochankowie: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Domek z ogródkiem: fokstrot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Na poważnie: fokstrot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Na nieśmiałość nie ma rady: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Bądź wiosną cały rok

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1967

Ciemny wiatr: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Czarny Alibaba

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1988

Kiedy w Wiedniu narodził się walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Kiedy w Wiedniu narodził się walc

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Masz małe usta: swing

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Premiera: swing

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Premiera: swing

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Salomon: fokstrot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Sul A: perpetuum mobile

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Sul A: perpetuum mobile

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Tadeuszek: fokstrot

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1965

To jest taka gra: piosenka big-beatowa

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1967

Tylko serce nie uśnie: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Zaczarowana dziewczyna

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1978

Kiosk na Powiślu: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Moje ptaki: blues

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Tylko to słowo: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Tylko to słowo: beguine

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

To się nie da powiedzieć: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Więcej...
Bibliografia