Kord, Karol

Zgłoszenie do artykułu: Kord, Karol

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Jarema Stępowski: piosenki, teksty

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Mój czerwony koraliku: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Małe dziewczęce serduszka

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1969

Uśmiechem miłość się zaczyna

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1965

Domek z ogródkiem: fokstrot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Liczą się tylko jesienie

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1987

Fakir: swing

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Co za noc: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Poprośmy o deszcz: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Błękitne bolero: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Po co śpiewać piosenki: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Po co śpiewać piosenki: tango

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Chciałbym być lwem: slow w stylu big beat

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1967

Prosiłaś mnie o piosenkę: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Małomówny Bill

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1977

Śpij, maleńki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Adios: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Jak się patrzy

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1977

Komu piosenkę: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Komu piosenkę: tango z repertuaru Jerzego Połomskiego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Noc ulicą płynie: wolny walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

To się nie da powiedzieć: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Maszeruje wojsko

Z moich stron

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1969

Piosenka niedośpiewana

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1986

Piosenka przydrożna

Polski Związek Chórów i Orkiestr

1990

Archipelag: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Przyśniłaś mi się znów: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Więcej...
Bibliografia