Kulik, Bogdan

Zgłoszenie do artykułu: Kulik, Bogdan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kulik, Bogdan

Data śmierci:

28 listopada 2021

Informacje

Perkusista i pedagog.

Ukończył szkołę muzyczną w 1970 r. i zdał egzamin do Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia i Telewizji Edwarda CzernegoBogusława Klimczuka. Od 1978 r., aż do rozwiązania w 1992 r., występował w big-bandzie Studio S-1 Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Andrzeja Trzaskowskiego.

Przez 15 lat występował w sekcji rytmicznej duetu Marek i Vacek, był też członkiem jazzowego zespołu Old Timers. Wraz z zespołem Arp Life Andrzeja Korzyńskiego nagrywał muzykę do filmów, seriali i programów telewizyjnych. Nagrał kilkadziesiąt albumów studyjnych jako muzyk sekcyjny.

W Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy uczył perkusji na wydziale instrumentalnym[1].

Bibliografia