Marek & Wacek

Zgłoszenie do artykułu: Marek & Wacek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Marek & Wacek

Kisielewski-Tomaszewski

Marek & Vacek

Marek i Wacek

Data powstania:

1963

Data rozwiązania:

1986

Informacje

Duet fortepianowy utworzony przez Marka Tomaszewskiego i Wacława Kisielewskiego w 1963 r. w Warszawie. Zadebiutował w programie TV, zarejestrowanym 8 marca 1963 r. Przez dwa lata jego nagrania prezentowane były w cyklicznych audycjach radiowych, początkowo co tydzień w 10-minutowych recitalach.

Od 1964 r. zaczął koncertować na estradzie także z sekcją rytmiczną, m.in. z Edwardem Dylągiem – cb. i Szymonem Walterem – dr. Pierwsze zagraniczne koncerty odbył w Czechosłowacji, NRD i na Węgrzech. W 1964 wystąpił w filmie tv Tandem (reż. Stanisław Kokesz). Rok później po raz pierwszy koncertował na Zachodzie – we Francji i USA. W 1966 r. grał w pierwszej części recitalu Marleny Dietrich, podczas jej tournée po Polsce. W tym samym roku nagrał pierwszy polski LP z rozrywkowymi parafrazami klasyki i przebojami muzyki popularnej. Wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Cannes (Francja). Uczestniczył we wspólnych koncertach z Jackiem Brelem w paryskiej „Olympii”, a od 1971 r. w renomowanych salach koncertowych i filharmoniach m.in. z Gilbertem Becaudem, Dalidą, Alainem Delonem, Mirelle Mathieu. Koncertował w Danii, Szwecji, Finlandii, Hiszpanii, ZSRR, Bułgarii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, RFN i Szwajcarii. Zdobył m.in. „Brązową Różę” na festiwalu w Montreux (Szwajcaria) i „Złotego Gronostaja” na festiwalu w Rennes (Francja). Wystąpił w recitalach TV w kraju i za granicą, realizowanych m.in. z okazji jubileuszy 15-lecia i 20-lecia duetu. W latach 1969–1984 nagrał w kraju, we Francji i w RFN dwadzieścia cztery LP. Części nagrań dokonał z zespołem smyczkowym i sekcją rytmiczną, w których grało wielu polskich muzyków, m.in.: Jerzy Czekalla, Jerzy Ellman – g.; Jan Drozdowski, Józef Gawrych, Bogdan Kulik, Andrzej Tylec – dr.; Jan Pospieszalski, Józef Sikorski, Zbigniew Wrombel – bg.; Marek Stefankiewicz – pf.; Wojciech Trzciński – kbrd., kierownik muzyczny i aranżer; Zbigniew Wodecki – vno, dyrygent kwintetu smyczkowego.

Repertuar duetu stanowiły niezmiennie rozrywkowe opracowania muzycznej klasyki (Jan Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Aleksandr Borodin, Fryderyk Chopin, Piotr Czajkowski, Antonin Dworzak, Edvard Grieg, Stanisław Moniuszko, Niccolo Paganini, Gioachino Rossini, Franz Schubert, Johann Strauss), melodie i pieśni folkloru polskiego i obcego, przeboje muzyki popularnej i rozrywkowej, standardy jazzowe oraz kompozycje własne. Ostatni koncert duetu, zarejestrowany przez zachodnioniemiecką TV, odbył się 24 maja 1986 r. w Wilhelmsbad koło Frankfurtu nad Menem. Jego działalność przerwała śmierć Wacława Kisielewskiego. O karierze duetu opowiada hasło w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 35 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego). W 1990 r. ukazała się książka Marek i Wacek: Historia prawdziwa Lucjana Kydryńskiego, wydana przez Pomorze[1].

Bibliografia