Kulpowicz, Sławomir

Zgłoszenie do artykułu: Kulpowicz, Sławomir

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kulpowicz, Sławomir

Data urodzenia:

17 stycznia 1952

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

7 lutego 2008

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Pianista jazzowy, kompozytor i aranżer, także producent muzyczny. Ukończył Średnią Szkołę Muzyczną w Warszawie w klasie fortepianu. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. W czasie studiów grał w zespole Silesian Set, współpracował też z grupą Jazz Carriers. Po ukończeniu studiów powrócił do Warszawy. W latach 1976–1977 grał w Kwartecie Zbigniewa Namysłowskiego, z którym koncertował i nagrywał płyty w kraju i za granicą, m.in. w RFN, Indiach, Wielkiej Brytanii, ZSRR i Austrii. W latach 1977–1981 grał w zespole The Quartet.

W 1981 r. rozpoczął samodzielną działalność artystyczną. Prowadził zespół InFormation, który był duetem, triem (Czesław Bartkowski – dr., Witold Szczurek – cb.), kwartetem (Czesław Bartkowski – dr., Witold Szczurek – cb., Tomasz Stańko – tr.) i sekstetem (Czesław Bartkowski – dr., Witold Szczurek – cb., Tomasz Stańko – tr., Andrzej Olejniczak – ten. sxf., Dominik Wit – tb.). Występował także solo.

Współpracował z muzykami specjalizującymi się w grze na orientalnych instrumentach melodycznych i perkusyjnych, m.in. z Hindusem Shujaatem Khanem i Turkiem Burhanem Ocalem. Tworzył okazjonalne formacje, m.in. Private Music i New Formation. Koncertował i nagrywał z aktorką Barbarą Dziekan, wokalistami Markiem Bałatą, Czesławem NiemenemMieczysławem Szcześniakiem, a także z wokalistką Radhą Botofasiną i pianistką Alice Coltrane.

Występował na koncertach i festiwalach jazzowych w kraju oraz za granicą, m.in. w Holandii, Belgii, Włoszech, Szwecji, Szwajcarii, na Węgrzech i w USA. Był wykładowcą w Akademii Muzycznej w Budapeszcie i na Wydziale Jazzu California University of Art w Los Angeles (USA). Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 46 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego).

Jest kompozytorem:

– tematów jazzowych;

– utworów instrumentalnych, łączących jazzową improwizację z elementami muzyki orientalnej;

– muzyki do spektakli baletowych i teatralnych.

W latach 1983–1984 zwyciężał w ankiecie Jazz Top magazynu „Jazz Forum” w kategorii fortepian. Jest laureatem:

– I nagrody Ogólnopolskiego Konkursu na Kompozycję Jazzową w 1969 r.,

– wyróżnienia za kompozycję na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” ’73 we Wrocławiu,

– I nagrody w kategorii solistów na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” ’74,

– I nagrody i nagrody krytyki za muzykę na Festiwalu Teatrów Awangardowych w Kairze (Egipt) w 1993 r[1].

Bibliografia