Maga, Klaudiusz

Zgłoszenie do artykułu: Maga, Klaudiusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Maga, Klaudiusz

Data urodzenia:

27 lutego 1947

Miejsce urodzenia:

Bielsko-Biała

Data śmierci:

27 lutego 1971

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Gitarzysta, wokalista, organista i pianista, kompozytor i aranżer. Debiutował w 1964 r. w zespole Golderosi. W latach 1964–1966 był gitarzystą i wokalistą grupy Tarpany, a od 1967 r. Czerwono-Czarni, dla których także komponował. Był współaranżerem i wykonawcą licznych nagrań radiowych i płytowych z tymi zespołami, m.in. LP Czerwono-Czarni: 17000000, LP Czerwono-Czarni: Msza beatowa „Pan przyjacielem moim”, LP Katarzyna Sobczyk & Czerwono-Czarni: Zakochani są sami na świecie, LP Jacek Lech i Czerwono-Czarni: Bądź dziewczyną moich marzeń. Artysta spoczywa na cmentarzu w rodzinnym mieście Bielsko-Biała przy kościele Świętej Barbary[1].

Bibliografia