Maga, Klaudiusz

Zgłoszenie do artykułu: Maga, Klaudiusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Czerwono-Czarni

17.000.000

Polskie Nagrania Muza

1967

LP

33:59

Czerwono-Czarni

17.000.000

Polskie Nagrania Muza

1986

LP

33:59

Czerwono-Czarni

Msza beatowa „Pan przyjacielem moim”

Polskie Nagrania Muza

1968

LP

30:43

Czerwono-Czarni

Msza beatowa „Pan przyjacielem moim”

Polskie Nagrania Muza

1995

CD

40:15

Czerwono-Czarni

Zakochani są sami na świecie

Pronit

1968

LP

36:59

Gaertner Katarzyna

Na szkle malowane

Polskie Nagrania Muza

1971

LP

Lech Jacek, Czerwono-Czarni

Bądź dziewczyną moich marzeń

Pronit

1970

LP

Bibliografia