Mierzejewski, Mieczysław

Zgłoszenie do artykułu: Mierzejewski, Mieczysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Mierzejewski, Mieczysław

Data urodzenia:

10 listopada 1905

Miejsce urodzenia:

Poznań

Data śmierci:

11 stycznia 1998

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor, akompaniator. W latach 1921–1927 otrzymał staranne wykształcenie w Poznański Państwowym Konserwatorium Muzycznym w klasie fortepianu Zalewski_Bohdan i w klasie teorii Władysława Raczkowskiego. W latach 1927–1928 kontynuował studia w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie u Kazimierza Sikorskiego (kompozycja) oraz u GGrzegorza Fitelberga (dyrygentura).

Debiutował jako dyrygent w Operze w Poznaniu w 1929 r. W tym czasie kierował chórami Koła Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki i Chórem Pocztowców.

W 1930 r. wyjechał do Berlina i kontynuował studia dyrygenckie u Juliusza Prüwera w Hochschule für Musik. Studia te uzupełniał jeszcze w Paryżu i Wiedniu.

Po powrocie do Polski pracował w Operze w Teatrze Wielkim oraz w Filharmonii Warszawskiej. W 1932 r. został dyrygentem orkiestry symfonicznej w Polskim Radiu. Prowadził przedstawienia operowe w Teatrze Wielkim, kierował Reprezentacyjnym Chórem Związku Strzeleckiego, od 1932 do 1934 r. był profesorem Studium Operowego Towarzystwa Opery Narodowej w Warszawie.

W latach 1935–1939 występował gościnnie jako dyrygent w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, USA, na Łotwie. W 1937 r. dyrygował Paryską Orkiestrą Symfoniczną podczas występów Polskiego Baletu Reprezentacyjnego; otrzymał za to Diplôme d’honneur. Komponował muzykę teatralną, filmową, rozrywkową, piosenki.

Po II wojnie światowej był kierownikiem muzycznym Teatru Wojska Polskiego, dyrygował w Operze Śląskiej, został dyrektorem i kierownikiem muzycznym Filharmonii Narodowej, następnie dyrektorem Opery w Warszawie (1949–1972)[2].

Bibliografia