Mrożek, Aleksander

Zgłoszenie do artykułu: Mrożek, Aleksander

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Aggresion

Porter, John

Cwynar, Kazimierz
Porter, John
Mrożek, Aleksander
Chalimoniuk, Leszek

Akrobata

Mrożek, Aleksander

Mrożek, Aleksander

Burning

Porter, John
Cwynar, Kazimierz
Morawski, Wojciech
Mrożek, Aleksander

Porter, John

Czysty zysk

Mrożek, Aleksander
Cwynar, Kazimierz

Mogielnicki, Andrzej

Garage

Cwynar, Kazimierz
Mrożek, Aleksander
Porter, John

Porter, John

Historia pewnego królestwa

Mrożek, Aleksander

Łuszczyńska, Barbara

Holograficzne widmo

Mrożek, Aleksander

Rzymski, Tadeusz

Kobieta i diabeł

Mrożek, Aleksander

Łuszczyńska, Barbara

Miasto mężczyzn

Mrożek, Aleksander

Łuszczyńska, Barbara

Motyle i kloszardzi

Mrożek, Aleksander

Łuszczyńska, Barbara

Na bohaterów popyt minął

Mrożek, Aleksander

Mogielnicki, Andrzej

Newyorkcity

Porter, John
Cwynar, Kazimierz
Mrożek, Aleksander

Porter, John

Obce dni

Mrożek, Aleksander

Mogielnicki, Andrzej

Pieśń o cegle

Mrożek, Aleksander
Krzaklewski, Jacek

Mogielnicki, Andrzej

Piszę kredą na asfalcie

Mrożek, Aleksander

Kuryło, Andrzej

Podaj cegłę

Mrożek, Aleksander
Krzaklewski, Jacek

Mogielnicki, Andrzej

Przyda się do kartoteki

Mrożek, Aleksander
Cwynar, Kazimierz

Mogielnicki, Andrzej

Rock bez tytułu

Mrożek, Aleksander

Ignaszewski, Lech

Sekrety ciał

Mrożek, Aleksander

Łuszczyńska, Barbara

Sen wędrowca

Mrożek, Aleksander

Łuszczyńska, Barbara

Syn strachu

Mrożek, Aleksander

Kuryło, Andrzej

Synowie nocy

Mrożek, Aleksander

U barona

Mrożek, Aleksander

Łuszczyńska, Barbara

Układy

Mrożek, Aleksander

Mogielnicki, Andrzej

Układy cz. 2

Mrożek, Aleksander

W nas i wokół nas

Mrożek, Aleksander

Muszyńska, Barbara

Złe i dobre

Mrożek, Aleksander

Łuszczyńska, Barbara

Znów o sobie nie wiem nic

Mrożek, Aleksander

Łuszczyńska, Barbara

Więcej...
Bibliografia

1. 

Katalog Biblioteki Narodowej

2. 

http://www.kppg.waw.pl/Strona%202019/person.php?osoba=918
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 27.12.2019].