Münchheimer, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Münchheimer, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Dziewczyna mazowiecka: mazurek: op. 17 no. 1

Gebethner i Wolff

1880

Polskiej pieśni cześć: polonez A-dur: na czterogłosowy chór miesz[any] z towarzyszeniem fortepianu

Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Polskiej pieśni cześć: polonez A-dur

Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Polskiej pieśni cześć: polonez A-dur

Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Stroskana: walc: op. 34 nr 2

Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne

1898

10 pieśni w układzie na 3 i 4 głosy równe żeńskie lub męskie

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1926

Ballada z towarzyszeniem fortepianu z melodramy „Biedny Jakub”

Gustaw Sennewald

Biedny Jakub

Gustaw Sennewald

1854

Bławatek: kujawiak

Gebethner i Wolff

1878

Bogarodzica: hymn z X wieku: op. 7

A. Dzwonkowski i Spółka

1860

Czarny krzyżyk: śpiew z towarzyszeniem fortepianu

Münchheimer, Adam

1889

Czarny krzyżyk: śpiew z towarzyszeniem fortepianu

Münchheimer, Adam

1889

Czarny krzyżyk: śpiew z towarzyszeniem fortepianu

Münchheimer, Adam

Flisaki: krakowiak: na głos solowy (i chór ad lib.) z towarzyszeniem fortepianu

Gebethner i Wolff

1889

Hymn do mistrzów sztuki: na chór męski z towarzyszeniem orkiestry lub fortepianu

2

Kazimierz Tomasz Barwicki

1926

Hymn jubileuszowy „Pomnik Mickiewicza”: 1798–1898

Stanisław Krzyżanowski

1898

Jej usteczka

1909

Mazepa: Oktet: na chór mieszany z towarzyszeniem lub bez fortepianu

Gebethner i Wolff

1909

Mazepa: medytacja Amelji: na sopran

Gebethner i Wolff

1899

Offertorium

Powitanie słońca: na głosy solowe, chór mieszany, fortepian lub orkiestrę

Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Powitanie słońca: na głosy solowe, chór mieszany fortepian lub orkiestrę

Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Powitanie słońca: tenor

Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Przypomnienie

Gustaw Sennewald

Romans z opery „Mściciel”

Romans z opery „Mściciel”

Serenada Mazepy z I aktu

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Sierota

Gustaw Sennewald

1895

W starym dworze: polonez: bas I. II.

Kazimierz Tomasz Barwicki

W starym dworze: polonez: tenor I. II.

Kazimierz Tomasz Barwicki

1935

Wieczór i zamek: pieśń z towarzyszeniem fortepianu

Rajchman i Frendler

1888

Wyjątek z monologu Zbigniewa z opery „Mazepa”

Wiadomości Artystyczne

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.