Niewiarowska, Julia

Zgłoszenie do artykułu: Niewiarowska, Julia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Niewiarowska, Julia

Nazwisko rodowe:

Brzozowska, Julia

Właściwie:

Niewiarowska-Brzozowska, Julia

Data urodzenia:

1827

Data śmierci:

1891

Informacje

Polska kompozytorka doby romantyzmu[2].

Była nazywana „Egerią Cyganerii Warszawskiej”. W gronie samych mężczyzn, które na początku lat czterdziestych XIX wieku prowadziło tak zwane „życie manifestacyjne” (walka z filisterią, misteria spirytusowe, dziwaczne obyczaje i manifesty), piękna Julia z łatwością znosiła tę cygańską atmosferę i dziwactwa swoich przyjaciół. Komponowała jeszcze dla nich całkiem udane pieśni, szczególnie do słów Wolskiego, Zamorskiego i Mickiewicza, z którym „cyganie warszawscy” utrzymywali liczne kontakty. Julia to siostra Karola Brzozowskiego, wybitnego tłumacza poezji orientalnej[3].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.