Ochorowicz, Michał

Zgłoszenie do artykułu: Ochorowicz, Michał

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Trudno zapomnieć: walc angielski

Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana

1949

Trudno zapomnieć: walc angielski

Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana

1950

Przekorne serce: fokstrot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Serce traktorzystki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Kwintesencja: tanga wybrane

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1966

Leśny wieczór

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1965

Jaka jest nasza miłość

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1979

Żegnaj

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1977

Przy sobocie po robocie

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1980

Świt: wolny walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Zew morza: tango

Wydawnictwo J. Rynczaka

1948

Czarne oczy Tatiany z Charkowa

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1978

Przyjedź do Karpacza

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1980

Mimozami jesień się zaczyna

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1983

Wiatr i ja

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1969

Recepta na piosenkę: slow-fox

Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana

1948

Recepta na piosenkę: slow-fox

Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana

1948

Recepta na piosenkę: slow-fox

Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana

1948

Spotkamy się wieczorem: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Spotkamy się wieczorem: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Samotne żagle „Opty”

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1983

Cyraneczka: piosenka z filmu „Przygoda na Mariensztacie”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Mazurek = Idzie kochanie

Wydawnictwo J. Rynczaka

1948

W Łazienkach kwitną drzewa: piosenka-walc: serenada

Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana

1949

Zakopane: fox-trot

Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana

1949

Niedzielna Warszawa: walc-piosenka

„Synkopa”

1960

Więcej...
Bibliografia