Porazińska, Janina

Zgłoszenie do artykułu: Porazińska, Janina

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Pięć piosenek na dwa głosy z towarzyszeniem fortepianu: pomieszczonych w podręczniku pt. Pierwsze czytania. Cz. 3

K. S. Jakubowski

1925

Słomkowy łańcuszek i inne dziecinne utwory: na sopran i mezzosopran, flet, obój, 2 klarnety i fagot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Słomkowy łańcuszek i inne dziecinne utwory: na sopran i mezzosopran, flet, obój, 2 klarnety i fagot

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

8 pieśni: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Powiewaj wiatreńku

Wielkopolski Związek Śpiewaczy

1938

Cztery pieśni: śpiew i fortepian

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1936

Kołysanka: melodia ludowa: na chór żeński a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Kołysanka: na chór żeński a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

Mruczkowe bajki: na 4-głosowy chór mieszany a cappella: bas

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Mruczkowe bajki: na 4-głosowy chór mieszany a cappella: sopran

2

1953

Mruczkowe bajki: na 4-głosowy chór mieszany a cappella: tenor

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Mruczkowe bajki: wariacje 2 na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Mruczkowe bajki: na 4-głosowy chór mieszany a cappella: alt

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Na glinianym wazoniku: na chór i orkiestrę symfoniczną

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Na glinianym wazoniku: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Na glinianym wazoniku: na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Pod kominem: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Pod kominem: scherzino piccolo: na chór mieszany

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1927

Powiewaj wiatreńku

Wielkopolski Związek Śpiewaczy

1938

Powiewaj wiatreńku: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Stuku puku: na 3-głosowy chór żeński a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Ta kolebka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.