Potok, Bernard Józef

Zgłoszenie do artykułu: Potok, Bernard Józef

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Potok, Bernard Józef

Potok, Bernard Jan

Potok, Jan

Potok, Józef

Data urodzenia:

1918
Jest to data przybliżona.

Miejsce urodzenia:

prawdopodobnie Kraków

Data śmierci:

1982

Miejsce śmierci:

Los Angeles

Informacje

Muzyk, instrumentalista. Od 1938 r. grał na trąbce w orkiestrze jazzowej Banda, kierowanej w Krakowie przez Stanisława Laudana. Podczas II wojny światowej przebywał w ZSRR i grał w orkiestrze w nocnych klubach, po zakończeniu wojny wyemigrował na stałe do Stanów Zjednoczonych[1].

Bibliografia