Prus-Bugayski, Władysław

Zgłoszenie do artykułu: Prus-Bugayski, Władysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Prus-Bugayski, Władysław

Bugayski, Władysław

Bugajski, Władysław

Data urodzenia:

1905

Miejsce urodzenia:

Kraków

Data urodzenia:

1906
Data wg Katalogu Biblioteki Narodowej.

Data śmierci:

1943

Informacje

Z zawodu był inżynierem rolnikiem i specjalizował się w ichtiologii. Zupełnie amatorsko komponował utwory taneczne. Pierwsze jego piosenki pojawiły się na początku lat trzydziestych. Włączyli je do swojego repertuaru Revellersi Polscy. Pracował także jako scenarzysta oraz autor ilustracji muzycznych do filmów o tematyce tatrzańskiej. W 1933 r. współreżyserował Wiosnę narciarzy, a także był też autorem scenariusza do filmu Zamarłe echo. Spośród jego kompozycji największą popularność zdobył slowfox W miłości najtrudniejszy jest początek, napisany wspólnie z Tadeuszem Müllerem do słów Juliana Tuwima.

Recenzent tygodnika „AS” napisał o jego piosenkach w numerze z 21 kwiecień 1935 r.: Mimo amatorskiego charakteru pracy tego utalentowanego kompozytora, utwory jego odznaczają się nienaganną formą, przejrzystą fakturą i – co najważniejsze – bogatą inwencją w melodyce i harmonicznym ujęciu każdej frazy muzycznej.

Stworzył także wiele innych piosenek, które były publikowane przez krakowskie wydawnictwa nutowe. Część z nich zamieścił także w swojej rubryce na łamach wspomnianego periodyka „AS”[1].

Bibliografia