Sierosławski, Józef

Zgłoszenie do artykułu: Sierosławski, Józef

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Sierosławski, Józef

Data śmierci:

30 października 1918

Miejsce śmierci:

Kraków

Informacje

Muzyk-pedagog, autor śpiewników, działający w Krakowie w II poł. XIX w.[2]. Napisał m.in. Podręcznik do nauki śpiewu dla szkół (1887)[3]. W roku 1889 objął kierownictwo nad Chórem doktora Jordana (obecnie Chór „Hasło”). Z poświęceniem prawdziwego idealisty, wpajał w uczących się zamiłowanie do śpiewu. Ziarna tej nauki rzucane do serc młodzieży, trafiły na podatną glebę, a owoc tego posiewu objawił się w niespodziewanych wynikach. Zespół rozwijał się pomyślnie i był jednym z najliczniejszych chórów w Krakowie pod względem ilościowym, jakościowo zaś odpowiadającym w zupełności warunkom kulturalno-muzycznym. Skąpa polska literatura chóralna w ówczesnym czasie zmusiła dyrygenta chóru do komponowania i opracowywania dzieł dla chóru.

W dzisiejszej bibliotece jest kilkadziesiąt pozycji świeckich i religijnych Józefa Sierosławskiego, które przed ponad wiekiem śpiewał chór. Utwory jego o charakterze świeckim są pełne czaru, prostoty i sielankowości, zaś w utworach patriotycznych przebija ogromna miłość Ojczyzny i tęsknota do Jej wolności. Pieśni religijne tego kompozytora znane są po dziś dzień całemu społeczeństwu polskiemu, z których kilkanaście znajduje się w śpiewnikach szkolnych i kościelnych. Szereg mszy i kantat okolicznościowych jakie napisał, a do dziś dnia niewydanych drukiem, są w posiadaniu Chóru „Hasło” jako manuskrypty[4].

Bibliografia