Sierosławski, Józef

Zgłoszenie do artykułu: Sierosławski, Józef

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Aniele, Tyś mi dany...

Sierosławski, Józef

Bóg się rodzi

Sierosławski, Józef

Jul. J. K.

Chociaż my za Sanem

Sierosławski, Józef

Strokowa, Jadwiga

Chór duchów

Sierosławski, Józef

Chrystus się narodził

Sierosławski, Józef

Cierniami uwieńczoną

Sierosławski, Józef

Do Jaskółki

Sierosławski, Józef

Do młotów!

Sierosławski, Józef

Rysiewicz, Piotr

Dobrze czyń

Sierosławski, Józef

Hymn do Boga za Polskę

Sierosławski, Józef

Jakże Cię nie kochać

Sierosławski, Józef

Kantata na cześć Tadeusza Kościuszki w setną rocznicę śmierci

Sierosławski, Józef

Matko potężna na niebie i ziemi

Rudkowski, Mateusz
Sierosławski, Józef

Młode orlę

Sierosławski, Józef

Lenartowicz, Teofil

Na placówce

Sierosławski, Józef

Nad Betlejem

Sierosławski, Józef

Nasza polska ziemia

Sierosławski, Józef

Nie masz, o nie masz na świecie

Sierosławski, Józef

Niepojęte dary dla nas daje

Sierosławski, Józef

O, gwiazdeczko, coś błyszczała

Sierosławski, Józef
Lubomirski, Kazimierz

Pol, Wincenty
Zieliński, Wojciech
Zieliński, Wiktoryn

Pasterze pośpieszają

Sierosławski, Józef

Piękna nasza Polska cała

Sierosławski, Józef
nieznany
Wawrzynowicz, Ludwik

Pol, Wincenty

Pieśń o Tadeuszu Rejtanie

Sierosławski, Józef

Ludomir, Zygmunt

Pieśń o ziemi naszej

Sierosławski, Józef
Dembiński, Bolesław

Pol, Wincenty

Pożegnanie Chocenia

Sierosławski, Józef

Sierosławski, Józef

Przed latami Polska nasza

Sierosławski, Józef

Radujmy się bracia mili

Sierosławski, Józef

Róże

Sierosławski, Józef

Ten, co Go wierni dziś chwalą w kościele...

Sierosławski, Józef

Toast

Sierosławski, Józef
Świerczek, Wendelin

Tryumf i cześć Maryi, najczystszej Dziewicy...

Sierosławski, Józef

W ogródku.

Sierosławski, Józef

Witaj Kostko Stanisławie

Sierosławski, Józef
Siedlecki, Jan Kazimierz

Z nad Wisły

Sierosławski, Józef

Zbawiciel drogi na krzyż przybity

Sierosławski, Józef

Więcej...