Sikorzak-Olek, Anna

Zgłoszenie do artykułu: Sikorzak-Olek, Anna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Sikorzak-Olek, Anna

Informacje

Absolwentka Warszawskiej Akademii Muzycznej. Jako stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki uczestniczyła w wielu międzynarodowych konkursach i kursach harfowych we Francji, Niemczech, Czechosłowacji i we Włoszech.

Od wielu lat prowadzi aktywną działalność koncertową jako solistka i kameralistka. Ma w repertuarze kilkanaście koncertów solowych. Wiele z nich wykonała po raz pierwszy w Polsce. Warto wymienić:

– koncert Tadeusza Paciorkiewicza,

– koncerty Piotra Mossa: Espressioni Varianti, RemenancesVoyage na dwie harfy i orkiestrę,

Mikołaja Hertela Primavera, i Athos – koncerty na harfę i smyczki,

– J. M. Jarre Koncert w Chinach (opracowanie A. Marko),

– Marcela Grandjany Arię w stylu klasycznym,

Stanisława Moryty Koncert na perkusję i harfę (wraz ze Stanisławem Skoczyńskim),

– koncert na obój i harfę Witolda Lutosławskiego

(z Mariuszem Pędziałkiem),

Muzykę na flet i harfę Jerzego Maksymiuka I koncert podwójny Marty Ptaszyńskiej (wszystkie wraz z Jadwigą Kotnowską),

– koncert na harfę Bogusława Schaeffera.

Jako kameralistka występuje w duetach z fletem, obojem, sopranem, na dwie harfy, z perkusją i w Warszawskim Kwartecie Harfowym.

Wiele uwagi poświęca prawykonaniom muzyki współczesnej biorąc udział w takich festiwalach jak:

– Warszawska Jesień,

– Forum Młodych Kompozytorów,

– Poznańska Wiosna Muzyczna,

– Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu,

– Festiwal Muzyczny Polskiego Radia,

– Muzyczny Festiwal w Łańcucie,

– Warszawskie Spotkania Muzyczne i inne.

Od 30 lat gra w orkiestrach symfonicznych, przez kilka lat była harfistką WOSPRiTV w Katowicach. Obecnie stale współpracuje z Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie i z orkiestrą Sinfonia Varsowia.

Dokonała wielu nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia i Telewizji. Nagrywa również muzykę filmową i teatralną Zbigniewa Preisnera, Pawła Szymańskiego, Piotra Mossa, Stanisława Radwana, Jana A. P. Kaczmarka, Michała Lorenca, Krzesimira Dębskiego i innych. Współpracuje z Wojciechem Borkowskim, Krzesimirem Dębskim, Krzysztofem Herdzinem w nagraniach i koncertach muzyki rozrywkowej.

Ma w swoim dorobku kilka płyt między innymi:

– płyta z koncertami harfowymi XX wieku nagrana z orkiestrą „Amadeus” pod batutą Agnieszki Duczmal z udziałem oboisty Mariusza Pędziałka,

– recital z flecistą Kazimierzem Moszyńskim,

– muzykę kameralną na harfę Grażyny Bacewicz.

Anna Sikorzak-Olek jest również pedagogiem. Promuje nauczanie na harfie celtyckiej w Polsce[1].

Bibliografia

1. 

http://www.harfa.com.pl/
Oficjalna strona Anny Sikorzak-Olek [odczyt: 28.03.2015].