Skrzypiński, Witold

Zgłoszenie do artykułu: Skrzypiński, Witold

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Skrzypiński, Witold

Data urodzenia:

2 marca 1910

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

13 października 1971

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Autor tekstów, pieśniarz, członek Chóru Aleksandra Zaremby, aktor charakterystyczny. W 1928 r. ukończył gimnazjum im. Tomasza Zana w Pruszkowie koło Warszawy. Następnie rozpoczął studia w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie w klasie fortepianu prof. Konstantego Heintze. W 1935 r. zdał na wydział matematyczno-przyrodniczy Uniwersytetu Warszawskiego. Będąc studentem Konserwatorium śpiewał – jako pierwszy tenor – w Chórze Aleksandra Zaremby. Brał wówczas udział w nagraniach dla „Syreny Record”. Należał do reprezentacyjnego chóru Polskiego Radia „Szesnastka radiowa”, z którym występował do wybuchu II wojny światowej w audycjach dziennych oraz programach wieczornych dla Polonii amerykańskiej. Brał udział np. w transmitowanej z Krakowa inscenizacji Harnasiów Karola Szymanowskiego.

Pisał teksty piosenek, pieśni i arii operetkowych dla Janusza Popławskiego i Maryli Karwowskiej. Był także tłumaczem, konferansjerem i aktorem estradowym. Podczas okupacji hitlerowskiej pracował jako pianista w „Barze Amerykańskim” w Warszawie. Po II wojnie światowej był aktorem dramatycznym w Teatrze Miejskim w Bydgoszczy, następnie w Warszawie – w Teatrze Ludowym, Teatrze Wojska Polskiego, Teatrze Narodowym i Współczesnym[1].

Bibliografia