Springer, Chaskiel

Zgłoszenie do artykułu: Springer, Chaskiel

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwisko:

Springer, Chaskiel

Pseudonim:

Haar, Leopold

Haar, Poli

Data urodzenia:

9 kwietnia 1910

Miejsce urodzenia:

Tarnów

Data śmierci:

24 listopada 1954

Miejsce śmierci:

Sao-Paulo

Informacje

Autor tekstów, muzyk. Występował niekiedy pod nazwiskami: Poli Haar lub Leopold Haar. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych; z wykształcenia był artystą grafikiem i dekoratorem. Podczas studiów założył wraz z bratem Zygmuntem Akademicką Orkiestrę „SZAŁ”. Był w niej pianistą, klarnecistą oraz dyrygentem. Z zespołem tym jako student objechał w końcu lat dwudziestych wiele miast Polski. Orkiestra cieszyła się dużym powodzeniem (jej kierownikiem artystycznym był Jerzy Gert). Wspólnie z bratem komponował piosenki i pisał teksty; największym ich wspólnym przebojem było Tango Łyczakowskie – reprezentacyjna piosenka Lwowa (błędnie tekst ten jest czasem przypisywany Emanuelowi Schlechterowi). Po ukończeniu studiów i zakończeniu działalności „SZAŁU”, założył orkiestrę jazzową Silver Jazz, z którą grał we Lwowie, Krakowie i innych miastach południowej Polski.

W ostatnim okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej występował w łódzkim lokalu tanecznym „Tabarin” a także należał do orkiestry krakowskiej Banda. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie znalazł się we Lwowie, gdzie grał w orkiestrze. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej przedostał się w głąb ZSRR. Wstąpił do 7 Dywizji Piechoty, potem służył w Armii Polskiej na Wschodzie i w Wydziale Kultury i Prasy 2 Korpusu armii generała Władysława Andersa. Był tam malarzem-desenistą oraz liternikiem. W 1947 r. wyjechał do Brazylii. Został profesorem grafiki użytkowej w „Musée de Arte Moderna” w Săo Paulo, był projektodawcą i wykonawcą artystycznym pierwszej Światowej Wystawy Kawy w Kurytybie[1].

Bibliografia