Suchodolski, Rajnold

Zgłoszenie do artykułu: Suchodolski, Rajnold

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Suchodolski, Rajnold

Suchodolski, Reinold

Data urodzenia:

1804

Data śmierci:

1831

Informacje

Działacz Towarzystwa Patriotycznego. Był uczestnikiem Powstania Listopadowego[3]. Brał w nim udział początkowo jako żołnierz gwardii honorowej, następnie jako podchorąży 5 pułku strzelców pieszych[4]. Ranny w bitwie pod Rudką, zmarł zrywając bandaże na wieść o kapitulacji Warszawy[3].

Był jednym z najwybitniejszych twórców pieśni żołnierskich z lat 1830–1831. Jego popularne utwory i wiersze powstańcze ukazały się drukiem w zbiorku Ulubione pieśni (1831 r.)[4].

Bibliografia