Szaniewska, Elżbieta

Zgłoszenie do artykułu: Szaniewska, Elżbieta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Stasiek Wielanek & Ela Szaniewska. Duet Stela

Disco folk

Polskie Nagrania Muza

1997

CD

Stasiek Wielanek & Ela Szaniewska. Duet Stela

Melodie miłości

Polskie Nagrania Muza

1995

CD

Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Chodź na piwko

Polskie Nagrania Muza

1995

CD

01:00:00

Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Lwowskich przedmieść piosenki

Polskie Nagrania Muza

1988

LP

Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Piosenki Legionów Polskich

Polskie Nagrania Muza

1989

LP

Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Polish picnic: świńskie numery

Polskie Nagrania Muza

1990

MC

Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Znakiem tego

Polskie Nagrania Muza

1987

LP

Stępowski, Jarema, Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Dryndą po Warszawie

Polskie Nagrania Muza

1989

LP

Wielanek, Stanisław

Apasz

Zic Zac

1998

CD

01:13:37

Wielanek Stanisław, Chewra

Party na Nalewkach

Zic Zac

2000

CD

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.